Změna v úhradách bílých a červenobílých holí od 1. 2. 2023

Bílou nebo červenobílou hůl může předepsat oční nebo praktický lékař na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Pojišťovna hradí až 3 kusy holí se standartní koncovkou ročně a 3 kusy dalších vybraných koncovek (rotačních a keramických) k bílým holím orientačním vždy s užitnou dobou 12 měsíců. Aktuálně dostupné druhy a typy holí naleznete i s obrázky na webových stránkách jejich výrobce: https://www.svarovsky.cz/.

Různé typy holí a koncovek se předepisují každá na zvláštní poukaz. Hůl je potřeba vyzvednout nejpozději do 30 dnů od vystavení poukazu, a to například ve specializovaných prodejnách Tyflopomůcek nebo v prodejnách zdravotnických potřeb.

 

Na poukazu musí být kromě osobních údajů žadatele a lékaře vyplněna zdravotní pojišťovna pacienta, diagnóza, skupina (skupina 09 – Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené), druh a označení pomůcky (název hole), kód (hole) a délka hole v cm. Aktuální informace na https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky; jedná se o „Číselník VZP – ZP (Poukaz)“, část číselníku „skupina 09“. (Údaje jsou platné k 1.2.2023.)

 

V současné době je většina typů orientačních a signalizačních holí hrazena v plné výši. Doplácí se pouze na bílou hůl pětidílnou orientační kompozit (74 korun) a na většinu typů opěrných holí – skládací 4dílná (195 korun), teleskopická 2dílná včetně francouzské (41 korun) a kombinovaná 5dílná (282 korun).

 

Červenobílé hole a bílé hole jsou od letošního roku sloučeny pod jeden kód VZP. Pokud je potřeba předepsat hůl červenobílá (jakéhokoliv typu), bude mít stejný kód jako hůl stejného typu bílá. Na poukaz je pak potřeba vyznačit, o kterou hůl se jedná.

 

Všechny typy bílých holí je možné také zakoupit bez úhrady zdravotní pojišťovnou.

 

Výběr vhodné bílé a červenobílé hole by měl společně s člověkem s těžkým zrakovým postižením provádět zkušený instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu. Nesprávně vybraná hůl neumožňuje efektivní orientaci v prostoru a nezajišťuje plnou bezpečnost jejího uživatele. Potřebujete-li se správným výběrem hole poradit, můžete kontaktovat instruktory prostorové orientace na emailu info@prostorovaorientace.cz.

Po výběru bílé hole u nového uživatele by měla následovat výuka nebo alespoň zaškolení v základních dovednostech jejího používání a poučení o bezpečném pohybu.

Přejít nahoru