Akreditované vzdělávací

Kurzy prostorové orientace

Jednodenní kurz základních principů a pravidel efektivní komunikace a průvodcovství nevidomých a slabozrakých

Kurz nepřímo navazuje na kurz Specifika kontaktu, komunikace a průvodcovství nevidomých a slabozrakých a je rozšířen o další témata ze základů samostatného pohybu a prostorové orientace bez bílé hole.

Balíček dvou předchozích kurzů Specifika komunikace a pohyb v interiéru za zvýhodněnou cenu.

Kurz představí jednotlivé typy a druhy pomůcek zlepšující získávání a zpracovávání informací, orientaci v prostoru, samostatnost v běžných úkonech a činnostech i v komunikaci.

Dlouhodobý akreditovaný kurz (rozsah cca 250 hodin) k získání plné kvalifikace instruktora
PO SP NS

Dlouhodobý akreditovaný kurz (rozsah 91 hodin).
Osvědčení opravňující vyučovat prostorovou orientaci a samostatný pohyb.

Vzdělávací programy dle potřeb vaší organizace. Určeno zejména školám a personálu pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb.

Kurzy vznikají za podpory:
Přejít nahoru