Akreditovaný kurz

Instruktor prostorové orientace a samostaného pohybu nevidomých a slabozrakých

+

Vzdělávací program: Studium k výkonu specializovaných činností

Specializovaná činnost v oblasti orientace zrakově postižených

O kurzu:

Kurz se zaměřuje na:

  • seznámení s výukou,
  • nácvikem a procvičováním technik chůze bez pomůcek a bez průvodce,
  • s technikou chůze s průvodcem,
  • s technikou chůze s bílou holí a jejím využití při samostatném pohybu a prostorové orientaci.

Zahrnuje výběr vhodné trasy pro nevidomého a slabozrakého uživatele, výuku, nácvik a procvičování chůze po této trase.

Seznámí účastníky s výrobou hmatových plánků, sestavení itineráře trasy a s širokou škálou dostupných kompenzačních pomůcek (včetně elektronických orientačních pomůcek, GPS systémů, s vodicím psem a speciálními pomůckami pro slabozraké).

Během kurzu si všichni účastníci prakticky vyzkouší probraná témata v podmínkách simulované slepoty za pomocí klapek na oči a techniky prostorové orientace a samostatného pohybu si tak sami osvojí. Nedílnou součástí kurzu je také práce se zpětnou vazbou pomocí videotréninku.

Kurz zahrnuje také základními principy a pravidla v efektivní komunikaci s nevidomými a slabozrakými lidmi, sestavení individuálního plánu sociální rehabilitace a nácvik přímé práce s uživateli.

Kurz je určen:

Pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pedagogy, asistenty pedagoga, táborové a sportovní vedoucí, studenty tyflopedie aj.

Kapacita:

12 účastníků

Rozsah:

250 hodin / 10 prodloužených víkendů

Čas výuky a nácviku:

10 prodloužených víkendů (vždy od čtvrtečního večera do neděle)
+ závěrečná zkouška v průběhu školního roku 2024 / 2025

Místo konání:

V prostorách Asociace sídlící v ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

MAPA

Vzdělávací program je akreditován MPSV:

A2023/1218-SP/PC/VP
Č.j.: MSMT- 15311/2023-5-474

Cena vzdělávacího kurzu v roce 2024 / 2025:

46 500 Kč / os.* 

* Cena za celý kurz činí pro rok 2024 / 2025 zhruba 1 100 000 Kč. Zahrnuje finanční odměny všech lektorů a konzultantů z řad těžce zrakově postižených, finanční odměny kameramanů při praktických nácvicích a zpracování podkladů pro videotrénink, nájem prostor, administraci kurzu, pořízení a údržbu kompenzačních pomůcek a mnoho dalších nákladů.

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška v roce 2024 / 2025 dotuje tento kurz částkou větší než 500 000 Kč, čímž snížil kurzovné každého účastníka o víc než polovinu.

Vedoucí lektorského týmu:

Pořadatel:

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR
KONTAKT:
Projekt je realizován za pomoci:
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Po úspěšném zakončení celého kurzu bude držitel osvědčení oprávněn samostatně praktikovat prostorovou orientaci a samostatný pohyb s nevidomými a slabozrakými uživateli.

 

Podmínky pro získání platného osvědčení instruktor PO SP NS

OSOBNÍ ÚČAST NA KURZU: Osobní účast na kurzu je pro všechny frekventanty povinná na 90 %.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: Předvedení a popis techniky chůze bez bílé hole, chůze s průvodcem a s bílou holí. Zkoušku je nutno složit na 75 %.

VYPRACOVÁNÍ ZADANÉHO ÚKOLU: Výběr trasy + sepsání itineráře, příprava na výuku této trasy + hmatový plánek. Výsledkem této části zkoušky je přijetí práce, nebo oprava celé práce, případně některých jejích částí.

TEORETICKÁ ZKOUŠKA: Písemný test z teorie PO SP NS. Zkoušku je nutno složit na 75 %.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: Předvedení výuky trasy s nevidomým konzultantem. Zkoušku je nutno složit na 75 %.

 

 

Termíny:

Od začátku října do konce roku 2024

+ od ledna do června 2025

10 prodloužených víkendů + závěrečná zkouška.

Přesné termíny prodloužených víkendů budou stanoveny během jara 2024. Organizátorky se pokusí vyhnout termínům státních svátků a dnů pracovního klidu.

Závěrečná zkouška: termín bude upřesněn

Podívejte se

Jak to vypadá na kurzu

Přejít nahoru