Akreditovaný kurz

Kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým zrakovým postižením

O kurzu:

Kurz představí jednotlivé typy a druhy pomůcek zlepšující získávání a zpracovávání informací, orientaci v prostoru, samostatnost v běžných úkonech a činnostech i v komunikaci.

Kromě jednoúčelových zařízení se zaměří také na složitější techniku, například digitální přístroje, počítače a mobilní telefony. Vysvětlí možnosti a postupy získávání příspěvků na pořízení zvláštních pomůcek.

Během kurzu si všichni účastníci kompenzační pomůcky prohlédnou a v rámci praktických cvičení je vyzkouší.

Kurz je určen:

Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pracovníky Úřadů práce, pracovníky v sociálně právním poradenství, pedagogy, asistenty pedagoga, táborové a sportovní vedoucí, rodinné příslušníky a blízké, studenty tyflopedie aj.

Kapacita:

20 účastníků

Rozsah:

8 hodin / 1 den

Čas výuky a nácviku:

od 9:00 do 16:30 hodin

Místo konání:

v prostorách SONS ČR (klubovna), Krakovská 21, Praha 1

Alternativně lze kurz uspořádat na Vašem pracovišti (dle domluvy)

MAPA

Vzdělávací program je akreditován MPSV:

A2023/0205-SP/PC/PP/VP

Cena:

účastnický poplatek 2 190 Kč / os. 

Pořadatel:

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR
KONTAKT:
Projekt je realizován za pomoci:
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Termíny:

Čtvrtek 29. 2. 2024

Podívejte se

Jak to vypadá na kurzu

Přejít nahoru