Poradna

Máte otázku, problém, se kterým si nevíte rady?

Zeptejte se

Vyplňte formulář. Vaši otázku zodpovíme většinou do 24h. Odpověď najdete ve výpisu níže a dáme vám také vědět e-mailem.

Vaše jméno ani e-mail nebude zveřejněn

Odpovědi na vaše dotazy

Po kliknutí na otázku se vám zobrazí odpověď.

Zakoupení hodinek s hlasovým výstupem a dalších pomůcek

Dobrý den,

ano, hodinky a budíky, které mají hlasový výstup, opravdu existují. V současné době jsou na našem trhu k dostání budíky a hodinky se zvětšeným ciferníkem a kontrastními číslicemi pro lidi slabozraké, hodinky hmatové, které mají odklopitelné sklíčko a číslice jsou doplněny o hmatové značky, takže je možné podle polohy ručiček určit aktuální čas, a hodinky a budíky s hlasovým výstupem. Vyrábějí se v různých světových jazycích a k dostání jsou minimálně v českém, ale i německém a anglickém jazyce.

Základní kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké by se měly dát pořídit ve větších prodejnách zdravotnických potřeb v městě, kde bydlíte. Jistotu ale máte v prodejnách Tyflopomůcek, které sídlí v Praze a Olomouci a oba mají také zásilkovou službu. Můžete použít jejich eshop nebo se u nich zastavit osobně.

Věřím, že si z jejich poměrně pestré nabídky vyberete. Přeji vám, aby hodinky pomáhaly a dobře sloužili. Olga Hurdálková

Prodejna Tyflopomůcek Praha:

Krakovská 21
110 00 Praha 1

Tel: 221 462 464

Email: praha@tyflopomucky.cz

Otevírací doba:

pondělí:  9:00 – 14:00
úterý:  9:00 – 14:00
středa:  9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
čtvrtek:  9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
pátek:  9:00 – 14:00

Prodejna Tyflopomůcek Olomouc:

I.P. Pavlova 69

779 00 Olomouc

Tel: 585 415 130
Tel: 777 360 348

E-mail: olomouc@tyflopomucky.cz

Otevírací doba:

pondělí:  7:00 – 15:30
úterý:  7:00 – 15:30
středa:  7:00 – 15:30
čtvrtek:  7:00 – 17:00
pátek:  7:00 – 12:00

Zapůjčení tandemového kola

Dobrý den,

… na závěr vám chci ještě odpovědět na poslední dotaz ohledně pořízení tandemového kola. Nápad, jak zapojit přítelkyni do společně tráveného času, je to dobrý. Ale před tím, než budete pořizovat tandemové kolo do osobního vlastnictví za nemalou sumu peněz (ať již vašich, nebo poskytnutých nějakou formou příspěvku), bych vám doporučila, abyste si ho s přítelkyní nejdříve vyzkoušeli. Ne všechno, co se vám může na první pohled zdát skvělé, bude nakonec pro vás vhodné.

Tandem vám rádi zapůjčí k vyzkoušení například v půjčovně Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška za jednorázový poplatek 400 korun. Veškeré informace dostanete na jejich stránkách: www.svetluska.net/pujcovna.

Pokud se i pak rozhodnete tandemové kolo pořizovat, lze požádat o finanční příspěvek rovněž u Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška: https://svetluska.rozhlas.cz/podpora-jednotlivcu-8099654.

Olga Hurdálková

Reliéfní pásy u přechodů pro chodce

Dobrý den,

předpokládám, že se ptáte na reliéfní pásy, které jsou opravdu zhotovované u přechodů pro chodce kvůli snadnější orientaci lidí s těžkým zrakovým postižením.

Pro správné nasměrování se k přechodu pro chodce, nebo k místu přecházení, nevidomí a slabozrací lidé zpravidla využívají tzv. vodicí linie. To může být například rozhraní trávy a chodníku, nebo zábradlí, vedoucí k přechodu pro chodce. Pokud je ale přechod v takovém místě, kde není možné využít podobných přirozených orientačních prvků, je potřeba vybudovat umělé vodicí linie. A těmi jsou právě reliéfní pásy. Dlouhý a široký pás (zpravidla široký 80 až 100 centimetrů) se pokládá ve směru přecházení a má za úkol přivést člověka k přechodu tak, aby byl správně natočen do směru, kterým bude pak přecházet. Tomuto pásu se říká signální. Druhý pás je užší asi o polovinu (zpravidla 40 centimetrů) a umisťuje se mezi chodník a okraj silnice. Slouží jako varování před nechtěným vstupem do vozovky a proto se mu říká varovný pás.

K záměrným úpravám přechodů pro nevidomé a slabozraké lidi patří také vodicí pás přechodu (bíle nastříkané reliéfní čáry vedoucí prostředkem značeného přechodu pro chodce), který pomáhá udržet směr při přecházení.

S pozdravem Olga Hurdálková

VPN - vysílač pro nevidomé

Dobrý den,

předpokládám, že dotaz je směřován na pomůcku označovanou jako VPN 01, nebo VPN 02.

Jedná se o vysílač rádiového signálu, kterým se mimo jiné spouští zvukové majáčky umístěné nad prvními vstupními dveřmi vozů městské hromadné dopravy (tramvaje, autobusy, trolejbusy).

To, že je vysílač funkční, poznáte při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka. Pokud jsou baterie i vysílač v pořádku, ozve se dvojité pípnutí. Pokud baterie dochází, ozve se pouze jedno pípnutí, kterým vás vysílač upozorní na potřebu výměny baterie.

Správný postup použití VPN na tramvajové zastávce je následovný. Stojíte u označníku zastávky (tím myslíme kovový sloupek se značkou zastávky, čísel linek a směrů a jízdním řádem). Pokud byste stála v jiné části zastávky, vysílač také spustí majáček, ale vy dobře neuslyšíte jeho hlášení.

Přijíždí tramvaj a vy na vysílači zmáčknete tlačítko číslo 3. Tramvaj zastaví ve stanici a majáček umístěný nad prvními vstupními dveřmi vám oznámí číslo linky a konečnou zastávku ve směru, kterým jede (například „Linka 10 směr Sídliště Řepy).

V případě, že do této tramvaje chcete nastoupit, můžete stisknout tlačítko číslo 4, které zajistí otevření nástupních dveří (u některých novějších typů vozů spustí také zvukovou signalizaci, která vás do nich nasměruje).

Častým problémem při používání tohoto vysílače je mačkání špatných tlačítek. Na tramvaje funguje pouze to, které je označené číslem 3. Tlačítka jsou na VPN 01 a VPN 02 umístěna tak, že je v první řadě vedle sebe tlačítko číslo 1 a 2 (mezi těmito tlačítky je umístěna drobná hmatová značka pro snadnější orientaci), v druhé řadě je umístěno vedle sebe tlačítko 3 a 4 a ve spodní třetí řadě tlačítko 5 a 6.

Pokud využíváte bodové písmo, je potřeba si uvědomit, že tlačítka na VPN neodpovídají umístění jednotlivých bodů na šestibodu. To bývá často matoucí a lidé pak podle návodu tisknou místo tlačítka 3 tlačítko 5. V tu chvíli se pak opravdu může stát, že ač je pomůcka funkční, tramvaj hlášení nespustí.

Přeji Vám, aby v budoucnu pomůcka dobře sloužila. S pozdravem Olga Hurdálková

Od kolika let je vhodný vodící pes

Dobrý den,
podle vyhlášky o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je podmínkou pro poskytnutí příspěvku na vodicího psa dosažení věku 15 let. Nejde však o jedinou podmínku.
Podle přílohy k zákonu č. 329/2011 Sb. musí mít žadatel zdravotní stav odpovídající kategorii A nebo B. To znamená, že získat příspěvek na vodicího psa může člověk, který je úplně nevidomý na obě oči, s tím, že ztráta zraku zahrnuje stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí (kategorie A), nebo člověk, který je prakticky nevidomý na obě oči, s tím, že zraková ostrost s optimální korekcí je v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti (kategorie B). Do které kategorie žadatel patří (případně nepatří) rozhoduje podle odborného vyšetření ošetřující oční lékař.

Při zvažování o pořízení vodicího psa ale nejde jen o věk a zdravotní stav žadatele. Dopředu je potřeba zvážit všechny výhody, ale i nevýhody, které vám pes poskytne. Jedná se o živou bytost, která s vámi bude minimálně dalších deset let. Která sice bude pracovat a vodit, když bude potřeba, ale také ji budete muset venčit, krmit, čistit, věnovat jí pozornost, hrát si s ní a milovat ji. To vše zabere hromadu času a měl by toho být pravidelně schopen převážně majitel, kterého vodí.
Správně vycvičený vodicí pes umí splnit spoustu důležitých pokynů, ale rozhodování o tom, kam a kudy se půjde a kdy se například začne přecházet přes vozovku, je vždy na majiteli, kterého provází. Je proto nesmírně důležité, aby každý žadatel o vodicího psa dopředu absolvoval kurz prostorové orientace a samostatného pohybu v plném rozsahu a dokázal se bezpečně s bílou holí sám pohybovat po trasách, po kterých bude následně se svým vodicím psem chodit.
Pořízení vodicího psa je velkým závazkem na dlouhou dobu. Doporučila bych vám před tímto rozhodnutím získat co nejvíce informací a zkušeností od lidí, kteří vodicího psa mají. Je možné kontaktovat Klub držitelů vodicích psů na stránkách https://kdvp.braillnet.cz/, nebo se sejít s někým v místě svého bydliště, kdo s vodicím psem má delší osobní zkušenosti. Pokud byste nikoho takového neznali, můžete se obrátit znovu na nás a my se pokusíme kontakt zprostředkovat.
V neposlední řadě je také dopředu vhodné kontaktovat školu, kam vaše dcera chodí nebo bude v nejbližším budoucnu chodit, a eventuálně se s nimi domluvit na podmínkách pobytu vodicího psa v jejich zařízení.

Přeji vám hodně zdaru a hlavně času při rozhodování se a najití správné odpovědi. S pozdravem Olga Hurdálková

Nalévání s indikátorem hladiny

Dobrý den,
správný postup je takový, který bude chlapci nejvíc vyhovovat a se kterým nejčastěji uspěje. Doporučených postupů je několik a věřím, že existuje ještě spousta dalších a je možné, že zrovna vám bude fungovat buď něco jiného, nebo z každého část.
Nabízím alespoň dva z nich k vyzkoušení:

a) Hladinku (indikátor hladiny) zavěste přes okraj sklenice; drátky směřují dovnitř a reproduktor ven. Sklenici postavte na pracovní desku (stůl, kuchyňskou linku aj.) tak, aby byla co nejblíž k jeho okraji. Jednou rukou (většinou ne tou dominantní) ji shora přidržujte tak, abyste si ukazovákem mohli pomoci při směřování hrdla lahve k okraji sklenice. Dominantní ruka drží lahev v její horní části v úrovni pod pracovní deskou tak, aby její hrdlo bylo co nejblíže k okraji sklenice. Přiložte hrdlo k okraji sklenice a ukazovákem ruky, která sklenici drží, ho nasměrujte tak, aby voda tekla do sklenice. Loket dominantní ruky pomalu zvedáte nahoru a posloucháte, jak voda teče do sklenice. Ve chvíli, kdy se drátky indikátoru hladiny namočí a ozve se zvuk nebo vibrace, přestanete nalévat.

b) Postup je podobný, ale sklenici v jedné ruce i lahev v ruce druhé držíte ve volném prostoru (sklenice nestojí na pracovní desce). Tento postup je výhodnější v tom, že se hrdlo láhve lépe směřuje k okraji sklenice, ale vyžaduje o něco lepší motoriku obou rukou.

Při prvních pokusech bych každopádně doporučila nejdříve si hladinku vyzkoušet společně, aby bylo jasné, jaký zvuk nebo vibrace lze očekávat. Začněte nácvik nalévání s menší a pevnější lahví (ideálně o obsahu 0,5 litru z pevnějšího plastu, aby se vám při nalévání nedeformovala) a se stabilní sklenicí. Nalévání na stole cvičte na tácu se zvýšeným okrajem a nalévání ve volném prostoru ideálně nad dřezem, nebo kýblem.

Hodně úspěchů a zábavy při nácviku přeje Olga Hurdálková

Bílá hůl při přecházení vozovky

Dobrý den,
v úvodu musím říci, že mi přijde moc pěkné, jak se o svou ženu staráte a pomáháte jí. Z toho, jak popisujeme její onemocnění očí vyplývá, že své okolí vidí jako celek (sice ne ostrý), ale potíže má hlavně s detaily, na které se snaží podívat. To bývá časté u lidí, kteří mívají potíže se sítnicí, kde je postiženo místo, které zajišťuje nejostřejší vidění. Z tohoto důvodu se domnívám, že oční lékařka doporučila vaší paní, aby při chůzi používala bílou hůl kvůli zvýšení její bezpečnosti.
Jedním z hlavních důvodů, proč používat bílou hůl i v případě, že na cestu její majitel ještě částečně vidí, je zvýšení bezpečnosti při přecházení vozovky. A to i přestože přechází na vyznačeném místě či na přechodu opatřeným semaforem. Přijíždějící auto může být právě tím detailem, který nemusí za každých světelných podmínek uvidět (jiné je to například za slunného dne, jiné večer, jiné na podzim v mlze). A v tu chvíli je bílá hůl velkým zvýrazněním (bílá barva je na vozovce dobře vidět a hůl je navíc opatřena několika reflexními proužky) a upozorněním pro řidiče, že hrozí riziko nenadálého vstupu jejího majitele do silnice.
Navíc v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích je jasně řečeno, že člověk, který takto špatně vidí, musí před přecházením signalizovat úmysl přejít vozovku mávnutím bílou holí ve směru přecházení.
Myslím si, že bílá hůl by vám mohla pomoci také při společném cestování, zvláště v místech, kdy je potřeba se držet blíž u sebe (například ve stanicích metra, na vlakovém nádraží, v obchodním domě, na hlavní třídě, kde se pohybuje větší množství chodců). Kdyby ji vaše paní i v těchto situacích držela před sebou v ruce ve svislé poloze, více by lidi ve vašem okolí upozornila na to, že vyhýbat se mají oni vám a že vám bude například společný nástup na eskalátor déle trvat. Získáte tak pro sebe jejich větší pochopení.
Pro takovéto použití je vhodná bílá hůl, která se nazývá signalizační (bílou barvou signalizuje okolí, že její majitel má problémy s viděním). Oproti klasické holi orientační je menší, tenčí a lze ji složit na poměrně malý balíček, který se vejde jako do dámské kabelky, tak i do kapsy pánského saka nebo kabátu, když ji zrovna nepoužíváte.
Přeji vám i vaší ženě co nejpříjemnější cestování s velkým pochopením a podporou kolemjdoucích lidí. Olga Hurdálková

VPN - vysílač pro nevidomé

Dobrý den,

předpokládám, že dotaz je směřován na pomůcku označovanou jako VPN 01, nebo VPN 02.

Jedná se o vysílač rádiového signálu, kterým se mimo jiné spouští zvukové majáčky umístěné nad prvními vstupními dveřmi vozů městské hromadné dopravy (tramvaje, autobusy, trolejbusy).

To, že je vysílač funkční, poznáte při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka. Pokud jsou baterie i vysílač v pořádku, ozve se dvojité pípnutí. Pokud baterie dochází, ozve se pouze jedno pípnutí, kterým vás vysílač upozorní na potřebu výměny baterie.

Správný postup použití VPN na tramvajové zastávce je následovný. Stojíte u označníku zastávky (tím myslíme kovový sloupek se značkou zastávky, čísel linek a směrů a jízdním řádem). Pokud byste stála v jiné části zastávky, vysílač také spustí majáček, ale vy dobře neuslyšíte jeho hlášení.

Přijíždí tramvaj a vy na vysílači zmáčknete tlačítko číslo 3. Tramvaj zastaví ve stanici a majáček umístěný nad prvními vstupními dveřmi vám oznámí číslo linky a konečnou zastávku ve směru, kterým jede (například „Linka 10 směr Sídliště Řepy).

V případě, že do této tramvaje chcete nastoupit, můžete stisknout tlačítko číslo 4, které zajistí otevření nástupních dveří (u některých novějších typů vozů spustí také zvukovou signalizaci, která vás do nich nasměruje).

Častým problémem při používání tohoto vysílače je mačkání špatných tlačítek. Na tramvaje funguje pouze to, které je označené číslem 3. Tlačítka jsou na VPN 01 a VPN 02 umístěna tak, že je v první řadě vedle sebe tlačítko číslo 1 a 2 (mezi těmito tlačítky je umístěna drobná hmatová značka pro snadnější orientaci), v druhé řadě je umístěno vedle sebe tlačítko 3 a 4 a ve spodní třetí řadě tlačítko 5 a 6.

Pokud využíváte bodové písmo, je potřeba si uvědomit, že tlačítka na VPN neodpovídají umístění jednotlivých bodů na šestibodu. To bývá často matoucí a lidé pak podle návodu tisknou místo tlačítka 3 tlačítko 5. V tu chvíli se pak opravdu může stát, že ač je pomůcka funkční, tramvaj hlášení nespustí.

Přeji Vám, aby v budoucnu pomůcka dobře sloužila. S pozdravem Olga Hurdálková

Přejít nahoru