Jízda s průvodcem na eskalátoru

Průvodce a doprovázený (nevidomý nebo slabozrakých člověk) přichází k eskalátoru ve směru nástupu. Průvodce informuje o směru jeho jízdy (jede-li nahoru nebo dolů). Pokud doprovázený není na pravé straně průvodce, je vhodné, aby na ni ještě v dostatečné vzdálenosti před eskalátorem přešel.

 

V nástupním prostoru před hřebenem, ze kterého vyjíždějí schody, dvojice zastaví. (Slabozrakému člověku může pomoci kontrastní žlutý pruh označující hranu hřebenu.) Průvodce upozorní doprovázeného na madlo a on na něj zlehka položí ruku tak, aby pod ní volně projíždělo.

 

Před vstupem na eskalátor se průvodce ujistí, že doprovázený je připraven na něj bezpečně vkročit. Pokud tomu tak je, průvodci to potvrdí. (Osvědčenou frází je například dotaz průvodce „Můžeme?“ a odpověď doprovázeného „Ano“, nebo „Můžeme“.)

 

Po potvrzení toho, že je dvojice připravena nastoupit, sevřou oba pevně rukou madlo a společně na eskalátor nastoupí. Zůstávají spolu v kontaktu a průvodce zkontroluje, že doprovázený stojí na schodech stabilně. Pokud je eskalátor krátký a průvodce nepřekáží v procházení kolemjdoucích, po celou dobu jízdy na něm takto setrvají (oba se neustále drží madla). V případě, že průvodce brání v průchodu dalším cestujícím, přesune se na pravou stranu vždy pod doprovázeného (pokud jede eskalátor směrem nahoru, přesouvá se za něj, pokud eskalátor jede směrem dolů, přesouvá se před něj).

 

Před výstupem z eskalátoru se průvodce přesune zpět vedle doprovázeného a obnoví s ním pevné držení. Doprovázený se připraví na výstup tím, že jednu nohu mírně předsune dopředu a přizvedne špičku. Po zasunutí hřebene eskalátoru pod přizvednutou špičku předkročené nohy dvojice vykročí.

Použitá literatura:

BURIÁNKOVÁ, Olga, Petr KARÁSEK a Petr MACH. Abeceda prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s těžkým zrakovým postižením. Praha: Tyfloservis, o.p.s., 2023. ISBN 978-80-88485-05-6. 

Přejít nahoru