Jak se chodí podle itineráře trasy

Itinerář trasy je vlastně takový popis cesty, který obsahuje seznam míst, kterými půjdeme, s podrobnějšími informacemi.

Itinerář trasy může mít nejrůznější podoby. Sestavuje si ho sám ten, který bude trasu využívat, může ho vytvořit blízká osoba, odborník, nebo navigace. V tomto článku ale nechceme mluvit o tom, jak by měl vypadal ten nejlepší itinerář cesty, ale o tom, jak se s ním vlastně pracuje.

Většina lidí si itineráře nahrává a ukládá ve zvukové podobě. Ať již namluvené lidským hlasem, nebo převedené do zvuku z písemného dokumentu. Itineráře mohou být uložené v datových souborech, vytištěné ve zvětšeném černotisku nebo psané bodovým písmem.

Před vyjitím na cestu je dobré si její celý průběh předem přečíst a připomenout si tak, kudy se má jít a jaká případná rizika nebo obtížná místa potkáme. Zároveň si je tak možné udělat celkovou představu o trase, o její délce, možnostech využití hromadné dopravy, směru a průběhu.

Itinerář, který se používá přímo na cestě, je pak vhodné číst pomocí audiopřehrávače nebo z vytištěného textu. Důležité pro zajištění osobního bezpečí, je hlavně místo, kde budeme itinerář, nebo jeho část číst. Vždy je potřeba se zastavit. A to i v případě, že hodně spěcháme. Za chůze je vnímání vice informací rizikové a může se stát, že při soustředění se na další průběh cesty pomineme důležitou informaci o aktuálním nebezpečí. I po chodníku může například přijíždět koloběžka, plést se pod nohy male dítě, nebo se my můžeme nevědomky odchýlit od bezpečného místa a přiblížit se k okraji vozovky, nebo ke klesajícím schodům. Proto je nejvhodnější zastavit se až u stěny domu a ne na okraji vozovky těsně po přejití.

Pokud itinerář cesty čteme pomocí zvuku, je vhodnější pouštět si ho nahlas poblíž ucha a ne pomocí sluchátek, která zvukovody ucpou a zamezí tak možnosti sluchového vnímání okolí. Pokud chodec na poslechu ze sluchátek trvá, lze doporučit jako nejvhodnější typ sluchátek takový, která vedou zvuk spánkovou a lícní kostí a ponechávají uši volné, že je možné ve chvíli, kdy zvuk do nich nepřehráváme, vnímat zvuky okolního prostředí. 

Přečíst je vždy vhodné celý odstavec itineráře trasy. Každá část by měla obsahovat místo odkud kam se jde, jaký je průběh této cesty, jak je dlouhá a jakým směrem vede. Většinou bývá doplněna o další podrobnější informace o okolí a problematických místech.

I když se zdá, že informací v jednom odstavci je hodně, lidé, kteří jsou zvyklí s itineráři pracovat, umí informace prakticky třídit. Většinou pak stačí jedno nebo dvě přečtení, aby si udělali představu o další části své cesty. Ale i to je většinou potřeba se naučit a tuto dovednost dále rozvíjet.

A jak vlastně takový itinerář trasy může vypadat? Na závěr uvádíme ukázku jedné cesty v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 2. Jedná se o závěrečné úseky trasy, která byla použita jako výukový material na kurzu Instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých v únoru roku 2024.

Tak co myslíte, došli byste s bílou holí podle tohoto itineráře bezpečně do cíle?

Komentáře a vaše zkušenosti a názory můžete sdílet na našem facebooku u odkazu na tento článek.

 

Závěr trasy ze zastávky tramvaje Jiřího z Poděbrad (ve směru Flora) do restaurace Spravovna (Ondříčkova 1)

Na rohu zahněte do ulice Polská a jděte v přímém směru podél zdi domů po pravé ruce asi 150 metrů až na roh s ulicí Slavíkova, kterou budete přecházet v přímém směru.

Asi po 70 metrech míjíte v ulici Polská po pravé straně vrata vjezdu do garáže (mohou být otevřená a mohou vjíždět nebo vyjíždět vozidla).

(Na rohu ulice Polská a Slavíkova je křižovatka se světelnou a akustickou signalizací. Až dojdete na konec ulice Polská budete po levé straně míjet ozvučený semafor spouštěný VPN přes ulici Polská. Vede k němu signalizační pás položený v asfaltu.)

 

Ulice Slavíkova je dlážděná kostkami. Na rohu ulice Polská pokračujte v přímém směru asi 3 metry na roh vozovky. Je zde signální pás v dlažebních kostkách lemovaný hladkou dlažbou a vede k ozvučenému semaforu. Přes přechod je natažen vodicí pás přechodu. Přecházíte ulici Slavíčkova, která má 3 jízdní pruhy. V tomto směru je provoz na prvním pruhu pouze zleva, na druhých dvou pouze zprava.

 

Po přejití ulice Slavíkova dojděte v přímém směru ke zdi budovy před vámi. Stojíte před restaurací Il Capitano ristorante. Kolem vchodu mohou být umístěny stolky se židlemi a vývěsní tabule. Otočte se doleva a dojděte asi jeden metr na roh domu a zahněte za něj.

 

 

Asi tři metry za rohem vyhledejte vlevo ozvučený přechod spouštěný VPN přes ulici Ondříčkova. K semaforu vede signální pás položený v asfaltu. Přes přechod je natažen vodicí pás přechodu. Přecházíte ulici Ondříčkova, která má 3 jízdní pruhy. V tomto směru je provoz na prvním pruhu pouze zleva, na druhých dvou pouze zprava.

Po přejití dojděte v přímém směru ke zdi budovy. Otočte se doleva a vyhledejte asi metr před sebou ve zkoseném rohu budovy vstup do restaurace Spravovna.

 

Přejít nahoru